Як змінити сценарій артеріальної гіпертензії?

гіпертензія

Артеріальна гіпертензія

Артеріальна гіпертензія – це одне з найпоширеніших захворювань в світі. На артеріальну гіпертензією хворіє від 30% до 45% населення різних країн, включаючи Україну. Нажаль, як у світі, так і в Україні, ситуація з артеріальною гіпертензією несприятлива.

Результати щодо недавнього дослідження, що проводилось в Європі, в якому приймала участь і Україна, показують, що контроль артеріального тиску (АТ) досягається тільки у 16% українських пацієнтів, що лікуються. Показник контролю АТ в Україні значно гірший, в порівнянні з другими країнами Східної Європи. Рівень середнього АТ в Україні складає 154,6/93,2 мм.рт.ст., в той час, як у Білорусі цей показник 149/87 мм.рт.ст., а в Словаччині 145,6/86,6 мм.рт.ст. Це означає що більшість людей в Україні мають 2 та 3 ступінь артеріальної гіпертензії, не дивлячись на лікування, що вони приймають.

Які причини поганого контролю артеріального тиску?

Серед багатьох причин поганого контролю АТ залишаються:

  • Недостатня прихильність пацієнтів до лікування;
  • Терапевтична інерція лікарів відносно зміни терапії;
  • Призначення низьких доз антигіпертензивних препаратів;
  • Недостатнє використання комбінованої терапії.

Крім того, ми забуваємо про одну з головних причин, що прямо пов’язана з недостатнім контролем артеріального тиску. Це проблема старіння судин пацієнтів з артеріальною гіпертензією, наявністю шкідливих факторів ризику (таких як табакокуріння, підвищений рівень холестерину). Старіння судин супроводиться структурними та функціональними змінами в стінці судини.

Ці зміни проходять різні стадії:

  • Потовщення стінки судини;
  • Збільшення кількості фіброзних волокон;
  • Втрата еластичності судини та підвищення її жорсткості.
  • Надалі додаються ознаки запалення та утворюється склеротична бляшка.

Такі патологічні зміни призводять до стійкого підвищення АТ, а підвищений тиск у свою чергу погіршує стан судин та їх функцію, що призводить до раннього розвитку серцево-судинних захворювань, включаючи ішемічну хворобу серця, інфаркт міокарда, інсульт.

Судинний вік можна зменшити, якщо виконувати рекомендації по зміні способу життя, контролювати рівень холестерину, приймати постійно антигіпертензивну терапію, що забезпечує судинний захист.

Судини — це основний фактор, що відповідає за контроль АТ. Давайте згадаємо, що таке АТ – це показник, що залежить від роботи серця та загального периферійного опору судин. Жорсткі судини, що втратили еластичність, підвищують периферійний опір, це призводить до стійкого підвищення АТ та запускає «порочне коло» артеріальної гіпертензії, викликає підвищення центрального артеріального тиску, що надалі трансформується у враження органів-мішеней.

Чи всі гіпотензивні препарати мають судинно-протекторні властивості?

Серед антигипотензивних препаратів найбільш ефективними класами з судинно-протекторними ефектами є група інгібіторів ренин-ангіотензивної системи (ІАПФ) та група блокаторів кальцієвих каналів (БКК).

Серед усіх ІАПФ Периндоприл має найбільшу кількість доказів позитивного впливу на структуру та функцію судин різного калібру.

Таким чином, основою терапії для профілактики старіння судин може слугувати, комбінація ІАПФ-периндоприла та БКК-амлодипіна, тому що на різних багатоцентрових дослідженнях доведена їх висока ефективність на ремоделюванні судин.

Практичним лікарям при вирішенні питання про вибір антигіпертензивної терапії важливо пам’ятати про необхідність спиратись на дані доказової медицини. В дослідженні ASCOT по виживаємості та смертності у хворих з артеріальною гіпертензією з участю 19000 пацієнтів, комбінація Периндоприла та Амлодипина знизила ризик серцево-судинної смертності на 24%, а ризик смерті від усіх причин на 11% в порівнянні з комбінацією (B-блокатор+ діуретики).

Статтю підготувала лікар-кардіолог Демченко К.Ф.
Використано матеріали вибраних лекцій Української кардіологічної школи ім. М.Д.Стражеско, а саме лекції проф.Свіщенко Е.М.